JES Stopt!

Zelfbeheer maakt doorstart 

Eropaf! en HVO-Querido zetten een punt achter hun jarenlange samenwerking bij de dagelijkse ondersteuning van JES (Je Eigen Stek). Veranderingen in de manier waarop de zorg is georganiseerd, maar ook de woningschaarste, maken dat het beter is om deze unieke woonvorm vanaf 1 januari 2022 op een andere manier en onder een andere naam voor te zetten. 

Ruim 13 jaar geleden werd binnen HVO-Querido een door bewoners zelf beheerde  voorziening opgericht. Na een intensieve tijd van voorbereiding koos de eerste groep bewoners van dit project in de Amsterdamse Pijp voor de naam JES. Uniek en innovatief voor JES is dat de bewoners, mensen die eerder dakloos of thuisloos raakten, samen hun eigen woonvoorziening runnen. Samen met de bewoners gingen HVO-Querido en Eropaf! dit avontuur aan, en samen verzorgden zij de dagelijkse ondersteuning van JES.  

Zo was JES lange tijd een spannend praktijklaboratorium voor zelfbeheer, waarvan de effectiviteit zich inmiddels ruimschoots bewezen heeft. In zijn promotie-onderzoek naar zelfbeheer bij JES toont Max Huber dit ook aan. De JES-benadering van gezamenlijk zelfbeheer, ook wel samensturing genoemd, bleek voor de meeste individuele bewoners goed te werken. De onderlinge steun en betrokkenheid zijn groot en de terugval na uitstroom naar zelfstandige huisvesting is minimaal.  

Zorglandschap
Tegelijk is het zorglandschap waarvan HVO-Querido en JES deel uitmaken gedurende de afgelopen jaren sterk veranderd. De enorme schaarste op de woningmarkt is hier één van de oorzaken van. Hierdoor werd zelfbeheer ‘in samensturing’ voor JES steeds ingewikkelder en ontstonden er ook spanningen in eerdergenoemde samenwerking. Op basis van deze twee inzichten hebben HVO-Querido en Eropaf! het afgelopen half jaar de (huidige) samenwerking binnen JES geëvalueerd. 

De tijd van pionieren sluiten we af. Vanaf 1 januari 2022 gaat HVO-Querido in het pand in de Tolstraat verder met een woonvoorziening in zelfbeheer. De stichting Eropaf! zal niet langer bij de dagelijkse ondersteuning betrokken zijn. De kennis en expertise die we het afgelopen decennium samen hebben opgebouwd willen we wel graag verder blijven ontwikkelen en voor nieuwe initiatieven breed beschikbaar stellen. Daarin zullen we elkaar opzoeken en hierover lees je te zijner tijd meer op o.a. HVOQuerinet en/of de website van Eropaf!.  

Samen met bewoners verder
De woonvoorziening in zelfbeheer in de Tolstraat blijft gewoon bestaan, maar niet meer onder de naam van het eerste uur, JES. Omdat het in zelfbeheer runnen van een woonlocatie goed past bij wat bewoners nodig hebben zet HVO-Querido deze locatie in zelfbeheer voort. We gebruiken de komende tijd om, in de veranderde omstandigheden, samen met de bewoners een goed passende vorm van samensturing te ontwikkelen.  

We bedanken de stichting Eropaf! en de inmiddels bijna 200 oud JES-bewoners voor de samenwerking waarin we, in samensturing en soms tegen de wind in, dit mooie initiatief hebben kunnen neerzetten.