Aanmelden

Aanmelden


Aanmelden bij

Je eigen stek

zelfbeheer

Regelmatig komen er plekken vrij in Jes en
wordt dit op de website gepubliceerd

Er zijn momenteel 3 plekken vrij!!
1 plek voor een vrouw.
2 plekken voor mannen.

Na publicatie kun je jezelf aanmelden (telefonisch)
Als je in het bezit bent van een “beschikking” kun
je jezelf opgeven als kandidaat voor de selectieprocedure.
Daarna volgt er een intakegesprek met twee bewoners die
met jou in gesprek gaan over je motivatie en achergronden.
Ook wordt er een intakeformulier ingevuld en wordt er van
je verwacht de nodige documenten te kunnen overhandigen.
Een geldig id,inkomstenspecificatie,beschikking MO,en een
inschrijving woningnet.

Meestal zijn er 3 of vier kandidaten die zich aanmelden voor
de selectieprocedure.
Vervolgens zal er in de bewoners democtratisch in de vergadering
gestemd worden of jij de nieuwe bewoner van Jes gaat worden.

Op het moment dat er een plek vrij komt wordt dit op de website
gemeld.
Hou de website dus goed in de gaten!

Je eigen stek

Jesgo4it