Aanmelden

 

 

Aanmelden bij

Je Eigen Stek, zelfbeheer.

Regelmatig komen er plekken vrij in JES en
wordt dit op de website gepubliceerd

Klik hier voor meer info

Na publicatie kun je jezelf aanmelden (telefonisch)
Als je in het bezit bent van een “beschikking” kun
je jezelf opgeven als kandidaat voor de selectieprocedure.
Daarna volgt er een intakegesprek met twee bewoners die
met jou in gesprek gaan over je motivatie en achtergronden.
Ook wordt er een intakeformulier ingevuld en wordt er van
je verwacht de nodige documenten te kunnen overhandigen.
Een geldig ID, inkomstenspecificatie, beschikking MO (afgegeven  door de GGD/CTMO), en een geldige inschrijving bij Woningnet.

Meestal zijn er vier of vijf kandidaten die zich aanmelden voor
de selectieprocedure. Vervolgens zal er in de bewoners democratisch in de vergadering gestemd worden of jij de nieuwe bewoner van JES gaat worden.

Op het moment dat er een plek vrij komt wordt dit op de website
gemeld. Hou de website dus goed in de gaten!

Je Eigen Stek

Jesgo4it