Aanmelden

HELAAS IS AANMELDEN VOOR JE EIGEN STEK NIET MEER MOGELIJK PER 1 JANUARI 2022

 

Aanmelden

Na publicatie van een plekje kun je jezelf aanmelden (telefonisch)
Als je in het bezit bent van een “beschikking” kan je jezelf opgeven als kandidaat voor de selectieprocedure. Daarna volgt er een intakegesprek met twee bewoners die met jou in gesprek gaan over je motivatie en achtergronden. Ook wordt er een intakeformulier ingevuld en wordt er van
je verwacht de nodige documenten te kunnen overhandigen.  (Een geldig ID, inkomstenspecificatie, beschikking MO (afgegeven  door de GGD/CTMO), en een geldige inschrijving bij Woningnet.

Meestal zijn er vier of vijf kandidaten die zich aanmelden voor
de selectieprocedure. Vervolgens zal door de bewoners democratisch in de vergadering gestemd worden of jij de nieuwe bewoner van JES gaat worden.

Op het moment dat er een plek vrij komt wordt dit op de website
gemeld. Houd de website dus goed in de gaten!

Je Eigen Stek

Jesgo4it