Over ons

JES STOPT ZELFBEHEER MAAKT DOORSTART, LEES MEER VIA DEZE PAGINA

Je Eigen Stek

Is een doorstroomhuis in zelfbeheer, gevestigd in de Tolstraat in de Pijp. Je Eigen Stek is bedoeld voor voormalig onbehuisden zonder ernstige verslavingen of psychiatrische problemen. De bewoners hebben vaak door een opeenstapeling van problemen tijdelijk een eigen stek nodig, waar ze tot rust kunnen komen en verder kunnen bouwen aan hun toekomst. Onder het motto Go4it! werken zij aan een eigen huis, een baan en een leven buiten JES.

Iedereen kan pech hebben. Een scheiding, je baan verliezen, het zijn voorbeelden van situaties waardoor je toekomstperspectief wegvalt en je bent aangewezen op je sociale netwerk voor hulp. JES biedt na een periode van diepe problemen, zwerven of sofahoppen een uitkomst. Een plek waar je tot rust komt en tegelijk leert om je eigen leven weer de baas te worden. JES maakt zich sterk voor mensen die om welke reden dan ook tijdelijk te veel problemen hebben.

Zelfbeheer en eigen kracht

De initiatiefnemers van Je Eigen Stek gaan ervan uit dat de bewoners zelf weten hoe zij een huishouden moeten runnen. De zeggenschap ligt volledig bij de bewoners. Alles wordt democratisch besloten, dus zij bepalen het beleid en de uitvoering daarvan. Maar zelfbeheer is veel meer dan dat. Het betekent ook dat men zijn eigen krachten gaat aanboren, ervaringen deelt en elkaar helpt om verder te komen. De bewoners zetten hun vaardigheden in om nieuwe dingen te doen, projecten op te pakken en lotgenoten te helpen. Meedenken en meedoen dus. Het wakkert het zelfvertrouwen weer aan en versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel.

Instroom en doorstroom

Bewoners van JES blijven gemiddeld een tot twee jaar. Dan zijn ze klaar om door te stromen naar een eigen woning. Je Eigen Stek is bedoeld voor dakloze mannen en vrouwen zonder kinderen.

Daarnaast gelden voor bewoners de volgende criteria:

  • In het bezit zijn van een beschikking MO (toegang tot de maatschappelijke opvang), afgegeven door de Gemeente Amsterdam.
  • Een vast inkomen (werk of uitkering).
  • In het bezit van geldige identiteitspapieren.
  • Geen drank- of drugs gerelateerd probleem.
  • Geen problemen met justitie (openstaande strafzaken/boetes, problemen met reclassering etc.)
  • Ingeschreven bij Woningnet.

Proeftijd

Je Eigen Stek hanteert een proeftijd van twee maanden met een opzegtermijn van twee weken indien het concept niet passend blijkt te zijn.
Je Eigen Stek is een voorziening in zelfbeheer, wat betekent dat de bewoners zelf het beleid en de dagelijkse uitvoering daarvan bepalen. HVO-Querido heeft dan ook feitelijk geen directe bemoeienis met het reilen en zeilen van Je Eigen Stek. Wel is HVO-Querido betrokken bij de opzet en ontwikkeling van de voorziening en worden de beheerders op verzoek met raad en daad bijgestaan.

Contact

Heb je vragen of wil je contact leggen met JES?
(020) 471 56 26 / (020) 662 97 41

of mail naar:

mirte.bunte@hvoquerido.nl

jamal.mechbal@hvoquerido.nl